Ako získať vodičské oprávnenie Požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah kurzov Vek potrebný na získanie vodičského oprávnenia Testy na preskúšanie Online prihláška 

Vek potrebný pre získanie vodičského oprávnenia

Skupina B
Motorové vozidlá okrem skupín A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem siesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg.

Skupina Popis skupiny Vek
B Motorové vozidlá okrem skupín A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. 17
© 2010. AUTOŠKOLA Ján Remeta. Všetky práva vyhradené.